รอบ Knock Out #1 - Full - วันที่ 08 Jan 2017 Part 1/6

รอบ Knock Out #1 - Full - วันที่ 08 Jan 2017 Part 2/6

รอบ Knock Out #1 - Full - วันที่ 08 Jan 2017 Part 3/6

รอบ Knock Out #1 - Full - วันที่ 08 Jan 2017 Part 4/6

รอบ Knock Out #1 - Full - วันที่ 08 Jan 2017 Part 5/6

รอบ Knock Out #1 - Full - วันที่ 08 Jan 2017 Part 6/6

EPISODES >

Special Clip : โชว์พิเศษจากโค้ชและพี่กบ หลังฉาก - วันที่ 17 Jan 2017

Special Clip : โชว์พิเศษจากโค้ชและพี่กบ หลังฉาก - วันที่ 17 Jan 2017

รอบ Knock Out #2 - Full - วันที่ 15 Jan 2017

รอบ Knock Out #2 - Full - วันที่ 15 Jan 2017

รอบ Knock Out #2 - วันที่ 15 Jan 2017

รอบ Knock Out #2 - วันที่ 15 Jan 2017

รอบ Knock Out #1 - Full - วันที่ 08 Jan 2017

รอบ Knock Out #1 - Full - วันที่ 08 Jan 2017

รอบ Knock Out #1 - วันที่ 08 Jan 2017

รอบ Knock Out #1 - วันที่ 08 Jan 2017

Special Clip : The Mike ผู้มีอิทธิพลในกอง The Voice ที่แม้แต่โค้ชยังต้องยอม !!! - วันที่ 26 Dec 2016

Special Clip : The Mike ผู้มีอิทธิพลในกอง The Voice ที่แม้แต่โค้ชยังต้องยอม !!! - วันที่ 26 Dec 2016

รอบ Battle #4 - Full - วันที่ 18 Dec 2016

รอบ Battle #4 - Full - วันที่ 18 Dec 2016

รอบ Battle #4 - วันที่ 18 Dec 2016

รอบ Battle #4 - วันที่ 18 Dec 2016

รอบ Battle #3 - Full - วันที่ 11 Dec 2016

รอบ Battle #3 - Full - วันที่ 11 Dec 2016

รอบ Battle #3 - วันที่ 11 Dec 2016

รอบ Battle #3 - วันที่ 11 Dec 2016

รอบ Battle #2 - Full - วันที่ 04 Dec 2016

รอบ Battle #2 - Full - วันที่ 04 Dec 2016

รอบ Battle #2 - วันที่ 04 Dec 2016

รอบ Battle #2 - วันที่ 04 Dec 2016

รอบ Battle - Full - วันที่ 27 Nov 2016

รอบ Battle - Full - วันที่ 27 Nov 2016

รอบ Battle - วันที่ 27 Nov 2016

รอบ Battle - วันที่ 27 Nov 2016

Blind Auditions - Full - (สำรอง) - วันที่ 20 Nov 2016

Blind Auditions - Full - (สำรอง) - วันที่ 20 Nov 2016

Blind Auditions - วันที่ 20 Nov 2016

Blind Auditions - วันที่ 20 Nov 2016

Blind Auditions - Full - (สำรอง) - วันที่ 09 Oct 2016

Blind Auditions - Full - (สำรอง) - วันที่ 09 Oct 2016

วันที่ 09 Oct 2016

วันที่ 09 Oct 2016

Blind Auditions - Full - (สำรอง) - วันที่ 02 Oct 2016

Blind Auditions - Full - (สำรอง) - วันที่ 02 Oct 2016

วันที่ 02 Oct 2016

วันที่ 02 Oct 2016