ละครไทย (เก่า)

สี่แผ่นดิน (2534)

สี่แผ่นดิน (2534)

มณีสวาท

มณีสวาท

เกมร้ายเกมรัก (2554)

เกมร้ายเกมรัก (2554)

ต้มยำลำซิ่ง

ต้มยำลำซิ่ง

ธาราหิมาลัย (2553)

ธาราหิมาลัย (2553)

หัวใจใกล้รุ่ง

หัวใจใกล้รุ่ง

แม่นาคพระโขนง รักนี้นิรันดร์

แม่นาคพระโขนง รักนี้นิรันดร์

พรพรหมอลเวง

พรพรหมอลเวง

อยู่กับก๋ง

อยู่กับก๋ง

พุทธานุภาพ

พุทธานุภาพ

ตามรอยพ่อ

ตามรอยพ่อ

สายโลหิต

สายโลหิต

ในม่านเมฆ

ในม่านเมฆ

ปู่โสมเฝ้าทรัพย์

ปู่โสมเฝ้าทรัพย์

แสงดาวกลางใจ

แสงดาวกลางใจ

แสงทองส่องชีวิต

แสงทองส่องชีวิต

ใต้ร่มใบภักดิ์

ใต้ร่มใบภักดิ์

สี่แผ่นดิน (2546)

สี่แผ่นดิน (2546)

เขยบ้านนอก (2553)

เขยบ้านนอก (2553)

เพลิงทระนง (2554)

เพลิงทระนง (2554)